Jag får ofta frågan om hur jag orkar att jobba som Interimschef. Hur jag orkar att komma till nya företag, nya miljöer, träffa nya människor, lära mig nya system, sätta mig in i nya företagskulturer, jobba enligt nya mål etc etc. Men det är just det som gör det hela kul och inspirerande anser jag. Att inte fastna och gå samma stigar som tidigare utan att hela tiden hamna i nya miljöer och lära sig nya saker, träffa nya företag och människor – det är kul, inspirerande och lärorikt. Alla företag har sina egna utmaningar, sina specifika mål att uppnå och sina organisationsförändringar att genomföra, vilket gör att inget uppdrag är det andra likt. En sak är dock gemensam för alla företag – det är att verksamheten skall fortsätta att fungera och leverera samtidigt som företaget gör sina förändringar. Det är här som jag har den stora förmånen att komma in och stötta företaget och driva verksamheten vidare utifrån just detta unika företags behov.

För att lyckas som interimschef finns det några delar som är extra viktiga anser jag och de är:

  • Helikoptersyn av verksamheten. Du måste förstå ditt uppdrag och organisation så att du vet när du skall djupdyka och gå in i detaljer. Likaså när du skall dra/jobba med de stora penseldragen.
  • Var trygg i ditt ledarskap. Känn till dina styrkor och utvecklingsbara sidor samt vilken typ av ledarskap har.
  • Var kommunikativ, lyhörd och nyfiken. Du måste känna in och anpassa dig till företaget och gruppen. Skapa bra relationer, ha integritet och sammarbeta.
  • Gränsdragning. Veta var gränsen går för hur mycket du skall driva fram nya idéer och när du inte skall göra det.

Ha det gott!

Share This

Share this post with your friends!