Att jobba som interim

 

Vad är roligast med att vara Interimschef?

Det är väldigt kul att få möjlighet att jobba i olika organisationer och se olika kulturer och arbetssätt. Jag trivs också med att veta att det är under en fast period. Då får jag ett tydligt uppdrag, att komma in och använda min kompetens under en bestämd tid, vilket gör att jag kan leverera till 100 procent.

Vilka är dina styrkor?

Det är såklart en stor fördel att komma in med mycket erfarenhet, både från branschen och som chef. Jag kan relatera till mycket och har en kort startsträcka. En av minastyrkor är även att jag är nyfiken, strategisk, positiv och alltid vill veta mer vilket göra att jag snabbt ser var fokus skall vara. Precis som vilken chef som helst är det viktigt att ha en bra dialog med sina medarbetare, att kommunicera, informera och hålla gruppen uppdaterad om vad som händer.

Varför utbildade du dig till coach?

Idag är det väldigt viktigt att man som chef och ledare inte endast leder sina medarbetare utan även coachar. Det är viktigt att lyfta fram styrkor och motivatorer hos alla och i möjligaste mån kunna nyttja detta i det dagliga arbetet. När vi har medarbetare som är motiverade och nyttjar de styrkor som är naturliga då får vi också större utväxling för både företag och individ.

Ställ en fråga till mig

Ställ en fråga till mig