Referenser

Några av mina kunder är:

• Grosvenor Fund Management
• Hemsö Fastigheter
• Jernhusen
• FastPartner
• Ge Capital
• NAI Svefa
• Aberdeen
• Norrman och Son
• Nacka Kommun